მიწოდების პირობები

თბილისში შეკვეთილ წიგნს, მიიღებთ შეკვეთიდან მეორე დღეს გარდა კვირა დღისა, შაბათ განხორციელებულ შეკეთას მიიღებთ ორშაბათს.
გთხოვთ გაითვალისწინეთ შეკვეთის მიღება ხდება დღის განმავლობაში და კონკრეტული საათების განსაზღვრა შეუძლებელია.

ბათუმში  შეკვეთილ წიგნს, მიიღებთ შეკვეთიდან მეორე დღეს გარდა შაბათ-კვირისა, შაბათს და კვირას  განხორციელებულ შეკეთას მიიღებთ სამშაბათს. 

საკურიერო მომსახურება ხორციელდება შემდეგ ქალაქებსა და რეგიონებში: თბილისი, რუსთავი, ბათუმი, ჭიათურა, თერჯოლა, საჩხერე, ზესტაფონი, აბაშა, ზუგდიდი, სამტრედია, სენაკი, ქობულეთი, გონიო, ჩაქვი, ფოთი, ურეკი.
საკურიერო მომსახურება უფასოა, თუ შეკვეთის ღირებულება აღემატება 25 ლარს.

შეკვეთის მიწოდების დღეები განსხვავებულია და დასაზუსტებლად გთხოვთ დაუკავშირდით ოპერატორს.

ანგარიშსწორება ზემოთ ჩამოთვლილ ქალაქებსა და რეგიონებში შესაძლებელია საბანკო ბარათით ან ნაღდი ანგარიშსწორებით. 

გთხოვთ გაითვალისწინეთ გადახდას ვერ განახორციელებთ საკრედიტო ტიპის ბარათით.

სხვა ქალაქებსა და რეგიონებში საკურიერო მომსახურებას ხორცილდება და შეკვეთის მიღების დღეები დამოკიდებულია ადგილმდებარეობაზე, სავარაუდო დრო (სამი-ოთხი სამუშაო დღე) გარდა მაღალმთიანი რეგიონებისა, (ხუთი-ექვსი სამუშაო დღე)

საკურიერო მომსახურება უფასოა, თუ შეკვეთის მინიმალური ღირებულება აღემატება 40 ლარს, სხვა შემთხვევაში დაემატება მომსახურების ღირებულებაა 6.00 ლარი.

თანხა უნდა გადმორიცხოთ კომპანიის საბანკო ანგარიშზე და  აუცილებლად აცნობოთ ოპერატორს.

 გადმორიცხვამდე აუცილებლად დაუკავშირდით ჩვენს ოპერატორს და დააზუსტეთ მიღების და მომსახურების პირობები.