კონტაქტი

ტელეფონი: +0322 195 155
ელექტრონული ფოტსა: info@telex.ge world@telex.ge

მისამართი: თბილისი ზ.ფალიაშვილის #86

www.facebook.com/telex.ge/

www.instagram.com/telex.ge/

www.twitter.com/telexge/

https://goo.gl/maps/6ysjBYy4Uc...