მასალის გამოყენების პირობები

ნებისმისერი სახის ფოტო და ვიდეო მასლა, რომელიც განთავსებულია საიტზე, წარმოადგენს კომპანია "ტელექსის" ან მათი პარტნიორი კომპანიების საკუთრებას, მათი ნებისმიერი ფორმით გამოყენება და გავრცელება უნდა მოხდეს კომპანიის წერილობითი ნებართვით. 

დაგვიკავშირდით: world@telex.ge