სამეურნეო-ადმინისტრატიული სამართალი

ავტორის შესახებ

სერგი ჯაფარიძე (1871-1937) – პირველი რესპუბლიკის სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის წევრი, საქართველოს რესპუბლიკის დამფუძნებელი კრების წევრი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტის დოცენტი. ემსხვერპლა 1937 წელს განხორციელებულ სტალინურ რეპრესიებს.

 

წიგნის ისტორია

სერგი ჯაფარიძის წიგნი – „სამეურნეო-ადმინისტრატიული სამართალი“, პირველი საუნივერსიტეტო სახელმძღვანელოა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ-ეკონომიკური ფაკულტეტის იურიდიული განყოფილების სტუდენტებისათვის 1930 წელს გამოიცა. ავტორის მიზანი პრაქტიკული სახელმძღვანელოს შექმნა იყო, რომელშიც დეტალურად, კომპარატივისტული მეთოდის გამოყენებით იქნებოდა განხილული სამეურნეო სამართლის ძირითადი აქტუალური საკითხები. ამ მონოგრაფიას უკავშირდება XX საუკუნის, კერძოდ, 1930 წლის ოქტომბრის გახმაურებული დისკუსია, სადაც კრიტიკის ერთ-ერთი ობიექტი, სწორედ სერგი ჯაფარიძის წიგნი გახლდათ. ეს იყო საბჭოური auto-da-fe, რის შემდეგაც სერგი ჯაფარიძის წიგნები პოლიტიკური ხელისუფალის მიზანმიმართული ზეწოლით „დავიწყებას“ მიეცა და საუნივერსიტეტო სასწავლო პროცესში აღარ იყენებდნენ, ხოლო ავტორის რეპრესიის შემდეგ მისი პუბლიკაციები აკრძალულ იურიდიულ ლიტერატურად იქცა.


შინაარსი

წინასიტყვაობა ................................................................................. 11
რა არის სამეურნეო-ადმინისტრაციული სამართალი ................... 13
სოციალისტური სექტორის ორგანიზაციის მთავარი პრინციპები .. 20
სოციალისტური სექტორის ორგანიზაცია....................................... 26
სახელწიფო მეურნეობა .................................................................. 27
სახელმწიფო საწარმოს საერთო დახასიათება.............................. 32
სახელმწიფო მრეწველობა............................................................. 39
სამრეწველო ტრესტი...................................................................... 39
საბჭოთა ტრესტის განსაზღვრა....................................................... 41
ტრესტის დაარსება.......................................................................... 43
ტრესტის მართვა-გამგებლობა ....................................................... 46
ტრესტის კაპიტალები...................................................................... 52
ტრესტის მოგების განაწილება........................................................ 53
ტრესტის მოსპობა ........................................................................... 54
სხვა სახის ტრესტები ....................................................................... 55
1. საბჭოთა მეურნეობის ტრესტი..................................................... 55
2. მარცვლეულობის ტრესტი .......................................................... 60
3. კომუნალური ტრესტი ................................................................. 61
4. საკურორტო ტრესტი................................................................... 63
5. სახლების ტრესტი ....................................................................... 64
ძირეული მრეწველობის კომბინატი .............................................. 65
სააქციო საზოგადოება ანუ საპაიო ამხანაგობა ............................. 69
განსაზღვრა ..................................................................................... 70
ეკონომი[კ]ური მნიშვნელობა ......................................................... 72
ისტორია .......................................................................................... 74
დაარსება ......................................................................................... 75
სააქციო საზოგადოების ორგანოები............................................... 85
სააქციო საზოგადოების კაპიტალები.............................................. 93
აქციონერის უფლება-მოვალეობა.................................................. 93
აქცია ................................................................................................ 94
ობლიგაცია...................................................................................... 99
სააქციო საზოგადოების მოსპობა ................................................... 99
სახელმწიფო სააქციო საზოგადოება ........................................... 101
განსაზღვრა ................................................................................... 101
შერეული სააქციო საზოგადოება ................................................. 105
განსაზღვრა ................................................................................... 106
კოოპერატიული სააქციო საზოგადოება ..................................... 108
განსაზღვრა ................................................................................... 109
სახელმწიფო ვაჭრობა .................................................................. 109
საგარეო ვაჭრობა ......................................................................... 110
შინა ვაჭრობა................................................................................. 114
სინდიკატი...................................................................................... 117
სინდიკატის განსაზღვრა................................................................ 121
სინდიკატის დაარსება ................................................................... 126
სინდიკატის ორგანოები ................................................................ 130
სინდიკატის კაპიტალები ............................................................... 133
სინდიკატისა და მის წევრთა შინა ურთიერთობა ........................ 135
გარეშე დამოკიდებულება (პასუხისმგებლობა სინდიკატის
ვალებისათვის).............................................................................. 142
სინდიკატის მოსპობა ..................................................................... 142
შენაერთები.................................................................................... 143
სასინდიკატო შეთანხმება ანუ კონვენცია ...................................... 148
განსაზღვრა ................................................................................... 150
კონვენციის შინაარსი და ფორმა .................................................. 151
კონვენციის რეგისტრაცია ............................................................. 152
კონვენციის მონაწილეთა ურთიერთობა ...................................... 153
კონვენციის მოსპობა ..................................................................... 153
სახელმწიფო სავაჭრო საწარმო................................................... 154
განსაზღვრა ................................................................................... 154
დაარსება ....................................................................................... 156
მართვა-გამგებლობა .................................................................... 157
კაპიტალები ................................................................................... 158
მოგების განაწილება ..................................................................... 159
მოსპობა......................................................................................... 160
დამხმარე საწარმოები................................................................... 160
დამხმარე საწარმოს განსაზღვრა ................................................. 161
დამხმარე საწარმოს ორგანიზაცია ............................................... 162
დამხმარე საწარმოს კაპიტალები ................................................. 162
პასუხისმგებლობა.......................................................................... 163
დანართი........................................................................................ 164
წინააღმდეგობა კანონში ............................................................... 164
უზენაეს[ი] სასამართლოს პრაქტიკიდან ...................................... 167
საკასაციო ინსტანცია და მისი დანიშნულება ................................ 177სამეცნიერო რედაქტორები:
ზვიად კორძაძე
ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, კორძაძის საადვოკატო ბიუროს მმართველი პარტნიორი, ადვოკატი
თორნიკე ნემსწვერიძე
სამართლის მაგისტრი (თსუ), იროდიონ სურგულაძის სამართლის ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი
სერიის სარედაქციო კოლეგია:
გიორგი დავითაშვილი
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი, თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის
პროფესორი
ნანა ჭიღლაძე
სამართლის დოქტორი, თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის პროფესორი
მარინა გარიშვილი
სამართლის დოქტორი, თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი
ქეთევან ერემაძე
სამართლის დოქტორი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის
სკოლის პროფესორი
გოჩა ფერაძე
სამართლის დოქტორი, თსუ-ის იურიდიული ფაკულტეტის ასოცირებული
პროფესორი
ნინო ბოგვერაძე
სამართლის დოქტორი, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის პროფესორი, ადვოკატი
ჯაფარიძე ს., ადმინისტრატიული სამართალი, ძირითადი დებულებანი, ნაწილი პირველი, აკრძალული იურიდიული ლიტერატურის სერია, წიგნი VI,
ზ. კორძაძისა და თ. ნემსწვერიძის რედაქტორობით, თბილისი, 2020, 184
გვ.

ISBN:
9789941826962
გამომცემლობა:
ზვიად კორძაძის გამომცემლობა
გამოცემის წელი:
2020
ენა:
ქართული
რედაქტორი:
ზვიად კორძაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე
ფორმატი:
14 X 21
გვერდების რაოდენობა:
180
ყდის ტიპი:
მაგარი

კომენტარეები ვერ მოიძებნა

მიმოხილვის დაწერა
29,50 
გაყიდვაშია
ქულები: 30 ქულა
+
დაგვისვით კითხვა
ჩვენი უპირატესობები
გადახდეს მეთოდები
მიწოდება
რედაქტორიზვიად კორძაძე, თორნიკე ნემსწვერიძე