ისწავლე კითხვა

სერია „ისწავლე კითხვა“ აერთიანებს ილუსტრირებულ კლასიკურ ზღაპრებსა და ტექსტისა და ასაკის შესაბამის სავარჯიშოებს. სერიის ინგლისურენოვანი დასახელებები თავდაპირველად Oxford University Press-მა გამოსცა, ქართული დასახელებები კი მათ ანალოგიას წარმოადგენს. სერიის წიგნები განკუთვნილია დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებისთვის, რომლებმაც უკვე იციან ანბანი სრულად, შეუძლიათ ცალკეული წინადადებების ამოკითხვა და მზად არიან, გადავიდნენ მომდევნო ეტაპზე – „წაიკითხონ მთელი წიგნი“.

სერიის წიგნები მოსწავლეებს დაეხმარება კითხვისა და წაკითხულის გააზრების უნარების განვითარებასა და სიტყვების მარაგის გამდიდრებაში. თითოეული წიგნის ბოლოში დართული სავარჯიშოები მოსწავლეებს წაკითხულის გააზრებას გაუადვილებს და განუმტკიცებს მიღებულ ცოდნას.  სერიის ინგლისური დასახელებები ასევე მოიცავს ილუსტრირებულ ლექსიკონსა და აუდიომასალას, რომელსაც იპოვით ვებგვერდზე  sulakauri.edu.ge. 

სერია თითოეულ ენაზე დაყოფილია 5 საფეხურად და ისეა შედგენილი, რომ მოსწავლე თანდათან გადადის მარტივი ტექსტიდან რთულზე – თანდათან რთულდება როგორც ლექსიკა, ისე სინტაქსი. 

ქართულ ენაზე ტექსტების მოცულობა საფეხურების მიხედვით განსაზღვრულია შემდეგნაირად: საფეხური 1: 100-მდე ახალი სიტყვა; საფეხური 2: 200-მდე ახალი სიტყვა; საფეხური 3: 350-მდე ახალი სიტყვა; საფეხური 4: 400-მდე ახალი სიტყვა; საფეხური 5: 550-მდე ახალი სიტყვა.

4,90 
პროდუქტის ფილტრი
გამომცემლობა
მოძებნე სასურველი ღირებულებით

 – 

  • 4.9
  • 4.9