აკრძალული წიგნების თარო

მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში წიგნის აკრძალვის განსხვავებული პრაქტიკა არსებობს: ცენზურა, პოლიტიკური, სამართლებრივი, რელიგიური, მორალური და ძალიან იშვიათად კომერციული მოტივებით აკრძალვის შემთხვევებიც კი. აკრძალულ წიგნებში მოიაზრება როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე რომანები, ლექსები, პიესები, დოკუმენტური პროზის ნიმუშები. თუმცა აღსანიშნავია ისიც, რომ წიგნი, რომელიც ერთ ქვეყანაშია აკრძალული, მეორე ქვეყნისთვის შესაძლოა სავსებით მისაღები იყოს.
სერია "აკრძალული წიგნების თარო" სწორედ ასეთ წიგნებს აერთიანებს.

ამ კატეგორიაში პროდუქცია არ არის