ადაპტირებული კლასიკა

სერია ადაპტირებული კლასიკა ინგლისურად

ახალი სერია აერთიანებს ინგლისურ ენაზე ადაპტირებულ, ილუსტრირებულ კლასიკურ ნაწარმოებებს სავარჯიშოებითა და აუდიომასალით. სერია დაეხმარება და ინგლისური ენის შესწავლას გაუმარტივებს ნებისმიერ მსურველს, განსაკუთრებით კი – სკოლის მოსწავლეებს, ვინაიდან სერიაში შემავალი თითოეული დასახელება სრულად შეესაბამება ეროვნულ სასწავლო გეგმას – უცხოური ენის სწავლა-სწავლების პრიორიტეტულ მიზნებს.

ამ სერიის წიგნები ექვს დონედაა დაყოფილი და თითოეული მათგანი:

ადაპტირებულია; ილუსტრირებულია; შესავალში მკითხველს აწვდის ინფორმაციას ავტორისა და წიგნში აღწერილი გარემოს შესახებ; მოიცავს აუდიომასალას, რომლის მოსმენაც მოსწავლეებს ონლაინ შეუძლიათ.

წიგნები მკითხველს აძლევს საშუალებას, მრავალფეროვანი სავარჯიშოებით გაიმყაროს მიღებული ცოდნა – ორიენტირებულია ლექსიკის, გრამატიკის, მოსმენისა და წაკითხულის გააზრების უნარების განვითარებაზე.

აუდიომასალასა და წიგნში მოცემული სავარჯიშოების პასუხებს იპოვით ვებგვერდზე sulakauri.edu.ge

არაერთ ადაპტირებულ ტექსტს შეხვდებით წიგნის მაღაზიებსა თუ ინტერნეტში, თუმცა „ადაპტირებული კლასიკა ინგლისურად“ განსაკუთრებულია,რადგან ის.აერთიანებს ინგლისურ ენაზე ილუსტრირებულ კლასიკურ ნაწარმოებებს.სავარჯიშოებითა და აუდიომასალით. სერიით გამოიცა 12 დასახელება და მოიცავს A1-B2.2 საფეხურებს.

პროდუქტის ფილტრი
გამომცემლობა
მოძებნე სასურველი ღირებულებით

 – 

  • 9.9
  • 9.9