რეკვიზიტები

საიდენტიფიკაციო კოდი: 404974863

მიმღები: შპს ტელექსი

დანიშნულება: სახელი და გვარი (ვის სახელზეც არის შეკვეთა დაფიქსირებული)

ანგარიშის ნომერი:  (საქართველოს ბანკი)
       ანგარიშის ნომერი:(თიბისი ბანკი)


გთხოვთ საბანკო ანგარიშზე თანხის ჩარიცხვამდე დაუკავშირდით ოპერატორს 2 195 155 ან მოგვწერეთ facebook-ზე: www.facebook.com/telex.ge/