file_028957803-crop-c0-5__0-5-304x405-100
file_858070225
 
 

ჩემი ძილისპირული ზღაპრების ჩანთა(სამი პატარა წიგნი)

14.99

Qty

ემი ძილისპირული ზღაპრების ჩანთაში გელოდებათ სამი პაწაწუნა წიგნი: 1. სანატრელი ვარსკვლავი შენც გინდა საკუთარი ციმციმა ვარსკვლავი? ხომ ნახე, პატარა დათუნიან აიხდინა ნატვრა. გახსოვდეს, თუკი რამეზე ბევრს ოცნებობ, აუცილებლად აგიხდება 2.იციმციმე, ვარსკვლავო! ახედე ვარსკვლავიან ცას და ჩაუთქვი ნატვრა. ციმციმა ვარსკვლავი აუცილებლად აგისრუელბს მას, მერე კი დადე შენი პატარა თავი ფუმფულა ბალიშზე და ტკბილად დაიძინე 3.დათუნიას ძილის დროა ალბათ, შენც გაქვს რაიმე საყვარელი ნივთი, რომლის გარეშეც ვერ იძინებ. შემთხვევით დათუნიასავით შენც ხომ არ გეკარგება ხოლმე?

შეკვეთის ფორმა

შეკვეთა