საქართველოს თევზები

20.00

გამომცემლობა: წიგნი + ერი
ენა: ქართული- ინგლისური
გამოცემის წელი: 2013
ყდა: მაგარი
ილუსტრირებული: არის
გვერდების რაოდნენობა: 180
ISBN:981847854854
ხელმისაწვდომი: არის

Qty

წიგნი ინგლისურ და ქართულ ენებზეა. 
იგი პირველი შემაჯამებელი ნაშრომია საქართველოს მტკნარი წყლისა და შავი ზღვის თევზების შესახებ.
ნაშრომში სისტემატური თანამიმდევრობით წარმოდგენილია თითოეული ტაქსონის სურათი, მახასიათებლები, გეოგრაფიული გავრცელება და კონსერვაციული სტატუსი.
წიგნი საქართელოს ეროვნულ მუზეუმში დაცულ ორსაუკუნოვან იხთიოლოგიურ კოლექციებსა (1700 ექსპონატი) და ავტორთა მრავალწლოვან კვლევებს ეყრდნობა. განხილულია თევზების 168 სახეობა, მათ შორის 61 მტკნარი წყლის ბინადარია, 77– ზღვის ბინადარი, ხოლო 30 გამსვლელია. 13 შეტანილია „საქართველოს წითელ წიგნში“.
„საქართველოს თევზები“ წარმოადგენს დამხმარე სახელმძღვანელოს ბიოლოგების, ზოოლოგების, სტუდენტების, სკოლის მასწავლებლებისა და მოსწავლეებისათვის.
იგი ფართო აუდიტორიასაც საინტერესო მეგზურობას გაუწევს!

შეკვეთის ფორმა

შეკვეთა

კატეგორიები: , ,