სამაგიდო თამაში – წელიწადის დროები

24.00

გამომცემლობა: შემეცნება
ყდა: მაგარი მუყაოს ყუთი
ენა: ქართული
პროექტისა და ტექსტის ავტორი: ლია შალვაშვილი
მხატვრობა და კომპიუტერული გრაფიკა: ნანა მელქაძე
ISBN: 9789941428630
ხელმისაწვდომი: არის

Qty

სამაგიდო ლოტო-თამაში პროფესიები განკუთვნილია 3-დან 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის. იგი მიზნად ისახავს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების
განვითარებას. ბავშვი ეცნობა წელიწადის დროებს. ნახატების მეშვეობით აღწერს თითოეული საგნისთვის დამახასიათებელ ნიშანს და მოვლენას, აკვირდება ბარათზე გამოსახულ სხვადასხვა დანიშულების საგნებს და აკუთვნებს წერლიწადის დროებს – დაფის ცარიელ ჩარჩოში დებს შესაბამის ბარათს.
სამაგიდო ლოტო-თამაში ხელს უწყობს აქტიურ სწავლებას, ბავშვთა აზროვნების განვითარებასა და მოტივაციას სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში.

შეკვეთის ფორმა

შეკვეთა