სამაგიდო თამაში – ცხოველები

24.00

გამომცემლობა: შემეცნება
ყდა: მაგარი მუყაოს ყუთი
ენა: ქართული
პროექტისა და ტექსტის ავტორი: ლია შალვაშვილი
მხატვრობა და კომპიუტერული გრაფიკა: ნანა მელქაძე
ISBN: 9789941428630
ხელმისაწვდომი: არის

Qty

სამაგიდო ლოტო-თამაში პროფესიები განკუთვნილია 3-დან 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის. იგი მიზნად ისახავს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების
განვითარებას. ბავშვი ეცნობა სხვადასხვა ცხოველს. ნახატების მეშვეობით აღწერს მათ ძირითად მოვალეობას, აკვირდება ბარათებზე გამოსახულ სხვადასხვა სახის ცხოველებს – მწერებს, ფრინველებს, წტლის ბინადრებს მტაცებლებს  და  დაფის ცარიელ ჩარჩოში დებს შესაბამის ბარათს.
სამაგიდო ლოტო-თამაში ხელს უწყობს აქტიურ სწავლებას, ბავშვთა აზროვნების განვითარებასა და მოტივაციას სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში.