სამაგიდო თამაში – მცენარეები

24.00

გამომცემლობა: შემეცნება
ყდა: მაგარი მუყაოს ყუთი
ენა: ქართული
პროექტისა და ტექსტის ავტორი: ლია შალვაშვილი
მხატვრობა და კომპიუტერული გრაფიკა: ნანა მელქაძე
ISBN: 9789941428630
ხელმისაწვდომი: არის

Qty

სამაგიდო ლოტო-თამაში პროფესიები განკუთვნილია 3-დან 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის. იგი მიზნად ისახავს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების
განვითარებას. ბავშვი ეცნობა სხვადასხვა მცენარეს. ნახატის მეშვეობით ამბობს თითოეულ მათგანს, აღწერს სხვადასხვა ხილს, ბოსტნეულს, ყვავილებს, ხეებდ – დაფის ცარიელ ჩარჩოში დებს შესაბამის ბარათს.
სამაგიდო ლოტო-თამაში ხელს უწყობს აქტიურ სწავლებას, ბავშვთა აზროვნების განვითარებასა და მოტივაციას სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში.

შეკვეთის ფორმა

შეკვეთა