პროფესიები

24.00

გამომცემლობა: შემეცნება
ყდა: მაგარი მუყაოს ყუთი
ენა: ქართული
პროექტისა და ტექსტის ავტორი: ლია შალვაშვილი
მხატვრობა და კომპიუტერული გრაფიკა: ნანა მელქაძე
ISBN: 9789941428630
ხელმისაწვდომი: არ არის

Qty

სამაგიდო ლოტო-თამაში პროფესიები განკუთვნილია 3-დან 7 წლამდე ასაკის
ბავშვებისათვის. იგი მიზნად ისახავს ლოგიკური და ანალიტიკური აზროვნების
განვითარებას. ბავშვი ეცნობა თითოეული პროფესიის წარმომადგენელს. ნახატების მეშვეობით აღწერს მათ ძირითად მოვალეობას, აკვირდება ბარათებზე გამოსახულ სხვადასხვა დანიშნულების საგნებს და აკუთვნებს შესაბამის პროფესიას – დაფის ცარიელ ჩარჩოში დებს შესაბამის ბარათს.
სამაგიდო ლოტო-თამაში ხელს უწყობს აქტიურ სწავლებას, ბავშვთა აზროვნების განვითარებასა და მოტივაციას სასწავლო-სააღმზრდელო პროცესში.

შეკვეთის ფორმა

შეკვეთა