საინტერესო ფაქტები აგათა კრისტიზე

დე­ტექ­ტი­ვე­ბის დე­დოფ­ლად აღი­ა­რე­ბუ­ლი მწერ­ლის, აგა­თა კრის­ტის ცხოვ­რე­ბა, მის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ზე არა­ნაკ­ლებ სა­ინ­ტე­რე­სო და მის­ტი­უ­რი გახ­ლდათ. გთა­ვა­ზობთ ფაქტებს, რო­მე­ლიც უკეთ გა­გაც­ნობთ ამ სა­ო­ცარ ინ­გლი­სელ ქალ­ბა­ტონს.

1926 წელს აგა­თა კრის­ტი 10 დღით გა­უ­ჩი­ნარ­და. სა­ვა­რა­უ­დო მი­ზე­ზი დეპ­რე­სი­უ­ლი მდგო­მა­რე­ო­ბა და მე­უღ­ლე­ზე შუ­რის­ძი­ე­ბა იყო. ძებ­ნის შემ­დეგ ის სას­ტუმ­რო Harrogate-ში იპოვ­ნეს. იგი ამ­ნე­ზი­ურ მდგო­მა­რე­ო­ბა­ში იყო და ვერ იხ­სე­ნებ­და ვერც მე­უღ­ლის და ვერც სა­კუ­თა­რი შვი­ლის სა­ხელს. არ­სე­ბობს ვა­რა­უ­დი, რომ ეს ყვე­ლა­ფე­რი მწე­რალ­მა სა­გან­გე­ბოდ გა­ი­თა­მა­შა.

აგა­თა კრის­ტი გი­ნე­სის მსოფ­ლიო რე­კორ­დის წიგნ­შია შეყ­ვა­ნი­ლი, ყვე­ლა­ზე სქელ­ტა­ნი­ა­ნი წიგ­ნის­თვის. კრე­ბუ­ლი „მის მარპლის ის­ტო­რი­ე­ბი“ შედ­გე­ბა 4032 გვერ­დი­სა­გან და იწო­ნის 15 ფუტ­ზე მეტს (და­ახ­ლო­ე­ბით 7 კი­ლოგ­რა­მი)

აგა­თა პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომის დროს მედ­დად მსა­ხუ­რობ­და, შემ­დგომ კი ერთ-ერთ აფ­თი­აქ­ში ფარ­მა­ცევ­ტად და­ი­წყო მუ­შა­ო­ბა. მან კარ­გად შე­ის­წავ­ლა ყვე­ლა სა­ხის შხა­მი და მომ­წავ­ლე­ლი ნივ­თი­ე­რე­ბა, რა­მაც დიდი გავ­ლე­ნა იქო­ნია მის შე­მოქ­მე­დე­ბა­ზე. მისი ნა­წარ­მო­ე­ბის გმი­რე­ბის უმე­ტე­სო­ბა, სწო­რედ მო­წამ­ვლის­გან კვდე­ბი­ან.

მწე­რალს დისგრა­ფია სჭირ­და, მას არ შე­ეძ­ლო ტექ­სტის ჩა­წე­რა. ამი­ტომ მისი ყვე­ლა წიგ­ნი კარ­ნა­ხი­თაა და­წე­რი­ლი.

წერა დის მი­ბაძ­ვით და­ი­წყო, რო­მე­ლიც ცნო­ბი­ლი მწე­რა­ლი იყო. აგა­თა თა­ვი­დან მხი­ა­რულ ნა­წარ­მო­ე­ბებს წერ­და, შემ­დეგ ეს ყვე­ლა­ფე­რი მო­წყინ­და და სა­შიშ მო­თხრო­ბებ­ზე გა­და­ვი­და. ამის გამო დედა მას წე­რას დიდი ხნის გან­მავ­ლო­ბა­ში უკ­რძა­ლავ­და.

Image result for agatha christie

თქვენ შე­გიძ­ლი­ათ იქი­რა­ოთ მისი ძვე­ლი სახ­ლი. თუ გინ­დათ ზუს­ტად შე­იგ­რძნოთ საყ­ვა­რე­ლი მწერ­ლის მის­ტი­უ­რი გა­რე­მო, მა­შინ აუ­ცი­ლებ­ლად უნდა ეწ­ვი­ოთ ინ­გლის­ში დე­ვონ­შირს, სა­დაც აგ­ა­თას სა­ზა­ფხუ­ლო ერთ სა­უ­კუ­ნო­ვა­ნი სახ­ლის და­ქი­რა­ვე­ბა, ერთი ღა­მით 500 დო­ლა­რად შე­გეძ­ლე­ბათ.

ერ­კი­ულ პუ­ა­რო იყო რე­ა­ლუ­რი პი­როვ­ნე­ბა.

პუ­რაო იყო გა­დამ­დგა­რი ბელ­გი­ე­ლი პო­ლი­ცი­ე­ლი, რო­მე­ლიც პირ­ვე­ლი მსოფ­ლიო ომის დროს ცხოვ­რობ­და ინ­გლის­ში, რო­გორ ლტოლ­ვი­ლი. დიდი ალ­ბა­თო­ბით სწო­რედ ის იყო აგა­თა კრის­ტის ინ­სპი­რა­ცი­ის წყა­რო, სა­ი­და­ნაც შე­იქ­მნა უკ­ვდა­ვი პერ­სო­ნა­ჟი ერ­კი­ულ პუ­ა­რო.

“იდუ­მა­ლე­ბით მო­ცუ­ლი საქ­მე სთა­ილზ­ში” აგა­თა კრის­ტის პირ­ვე­ლი წიგ­ნია ერ­კი­ულ პუ­ა­როს შე­სა­ხებ. აბო­ბენ, რომ წიგ­ნის და­წე­რამ­დე ავ­ტორ­მა სა­ნაძ­ლეო დადო, რომ და­წერ­და ისეთ დე­ტექ­ტივს, რომ­ლის მკი­თხვე­ლიც ბოლო გვერ­დამ­დე ვერ მიხ­ვდე­ბო­და ვინ იყო მკვლე­ლი. სა­ინ­ტე­რე­სოა, თქვენ თუ შეძ­ლებთ ამ სა­ი­დუმ­ლოს ამოხ­სნას კი­თხვის დას­რუ­ლე­ბამ­დე.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *