ტრენინგები

ტრენინგები

კანდიდატები გაივლიან ტრენინგ-პროგრამით გათვალისწინებულ მოდულებს კონკრეტული ვაკანსიის შესაბამისად.
ამ ეტაპზე ფასდება კანდიდატის სწავლების  უნარი და მზაობა ვაკანტური პოზიციის დასაკავებლად.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *