ტესტირება

ტესტრირება

შერჩევის პროცესში კანდიდატმა ვაკანტური პოზიციიდან გამომდინარე შესაძლოა გაიაროს ერთი ან რამდენიმე ტესტირების ეტაპი. ტესტირებაზე მოწვევისას კანდიდატს მიეწოდება ინფორმაცია ტესტის თემატიკის/სტრუქტურის შესახებ, რაც მას საშუალებას აძლევს წინასწარ შეიქმნას წარმოდგენა მოსალოდნელი ტესტირების შესახებ და უკეთ წარმოაჩინოს საკუთარი შესაძლებლობები.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *