მენტორინგი/სტაჟირება

სტაჟირება, მენტორინგი

შერჩევის ბოლო ეტაპზე ხორციელდება დამწყები კოლეგისთვის გამცდილების გაზიარება, პრაქტიკული რჩევების მიცემა, მაგალითების ჩვენება რაც ეხმარება მომავალ თანამშრომლებს პრაქტიკული  უნარ-ჩვევების შეძენა, განვითარებაში, საკუთარი პოტენციალის გამოვლენასა და გუნდთან ადაპტაციაში.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *