დასაქმების პოლიტიკა!

ტელექსის დასაქმების პოლიტიკა

ჩვენ  გვსურს შექმნათ მეტი შესაძლებლობა  ახალგარდების დასაქმებისა და განვითარებისთვის.
მიგვაჩნია, რომ ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა   ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა  დასაქმების სფეროში. ამ იდეით ჩვენ გვსურს შევამციროთ  ეიჯიზმის  გავლენა დასაქმების შესაძლებლობაზე. ტელექსი მჭიდროდ თანამშრომლობს საქართველოს აკრედიტირებულ უნივერიტეტებსა და  პროფესიულ კოლეჯებთან.
ჩვენ გვსურს ვიყოთ მიმზიდველი და საინტერესო დამსაქმებელი, როგორც ახალგაზრდა, დამწყები  სპეციალისტებისათვის, ისე გამოცდილი პროფესიონალებისათვის.

ტელექსი, მეტი ვიდრე სამსახური!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *